Wij werken op het snijvlak van toekomstoriëntatie,

organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. 

Changing

world

Veranderingen op wereldniveau die zich over een langere tijd ontwikkelen noemen we megatrends. Denk aan digitalisering of vergrijzing. Deze zijn als organisatie of individu amper te beïnvloeden. Je kunt ze wel identificeren en erop inspelen.

Changing

people

Menselijke basisbehoeften veranderen nauwelijks, maar de manier waarop we ze invullen verandert wel degelijk in de loop der tijd. Dit leidt tot waardeverschuivingen: consumenten, medewerkers of burgers gaan andere waarden belangrijk vinden. 

Changing

organizations

Onder invloed van megatrends en waardeverschuivingen veranderen organisaties. Om relevant te blijven, moet je als organisatie en medewerker in staat zijn om mee te bewegen én je te onderscheiden.

Het model:

De snijvlakken van bovengenoemde veranderniveaus vormen drie onderzoeksgebieden die een organisatie gestructureerd helpen bij het (her)formuleren van de 'added value': 

1. opmerken en duiden
van verandering
2. verkennen van  toekomsten
3. synchroniseren en toepassen
Door de tijdsgeest te doorgronden worden zwakke signalen van verandering zichtbaar. Een tijdgeestanalyse draagt bij aan het begrijpen en duiden van (soms tegenstrijdige) veranderingen. 
Je kunt je op de toekomst voorbereiden door het maken van toekomstscenario's. Dit levert nieuwe, soms radicale perspectieven op en daarmee waardevolle gespreksstof, ideeën, kansen en (strategische) richting.
Nieuwe kansen en waardevolle inzichten hebben een voedingsbodem nodig om uit te groeien tot duurzame vernieuwingDoor de juiste netwerken te activeren, ontstaat energie en het verandervermogen om dit te realiseren

©MindBoosters | info@mindboosters.nl