top of page

Future Navigation Programma

MindBoost Academy 

Iedereen wil weten waar het naartoe gaat met onze samenleving. Alleen de  toekomst voorspellen is onmogelijk. Bovendien nemen onvoorspelbaarheid en complexiteit toe. Navigeren door een onzekere toekomst vraagt om anders denken en handelen in organisaties. De vakgebieden van toekomstdenken en organisatieontwikkeling kunnen elkaar op dit vlak versterken. 

In dit programma ontwikkel jij je tot MindBooster. Na afloop beschik je over een future mindset. Je ontwikkelt een verkennende blik óp de toekomst en gelijktijdig werk je aan skills die relevant zijn ín de toekomst. 

 

Na drie modules:

 • Heb je een goed begrip van de tijdgeest.

 • Ben je in staat om kritisch te reflecteren op trends en ontwikkelingen.

 • Beschik je over de juiste tools waarmee je navigeert door een onzekere toekomst.

 • Herken je kansen en mogelijkheden om in je werkomgeving duurzame vernieuwing te realiseren.

 • Ben je in staat om op strategisch en tactisch niveau samen met anderen richting te geven en een handelingsperspectief te bieden.

 • ben je een serieuze gesprekspartner op het snijvlak van toekomstdenken en organisatieontwikkeling.

Praktisch

Periode

Start in voorjaar 2022

Investering     

€2795,- voor de hele leergang of €975,-  voor één module. Deze prijzen zijn exclusief btw. 

Daarnaast vragen we je twee boeken aan te schaffen voor een totaalbedrag van ca. €50,-

Groepsgrootte 

4 tot 8 deelnemers

Plaats            

De eerste en laatste trainingsdag van een module vinden plaats op locatie in Utrecht of omgeving. De overige bijeenkomsten zijn online.

Trainers           

Carla de Waal en Daniëlle Schreurs begeleiden dit ontwikkelprogramma. 

Voor wie?      

voor professionals die toekomstoriëntatie effectief in organisaties willen implementeren. 

Future skills
adviesbureau toekomst van werk
Trendwatcher

Module 1

Opmerken en duiden van verandering

Bijeenkomsten van 9.30u - 12.30u

Data worden binnenkort bekend gemaakt 

Naast de bijeenkomsten werk je  ca. 4 uur per week aan opdrachten

Hoe krijg je inzicht in de herkomst van trends? Waar merk je vroege signalen van verandering op? Hoe kijk je verder dan de geijkte trendlijstjes in de media? Hoe zorg je dat je verder kijkt dan je eigen, vaak gekleurde bubbel?

In deze module ervaar en ontdek je waar en hoe je moet kijken om ontluikende trends op te merken. Je ontwikkelt een radar voor signalen van verandering. Bovendien maak je kennis met verschillende trendtheorieën en leer je hoe je grote hoeveelheden aan trendinformatie ordent. 

Aan het einde van deze module:

 • weet je wat trends zijn en ben je bekend met de onderliggende theorieën

 • ben je je bewust van je eigen informatiebubbel 

 • ben je in staat om vanuit verschillende perspectieven kritisch naar signalen van verandering te kijken

 • heb je toegang tot verschillende trendbronnen 

 • heb je geleerd hoe je een grote hoeveelheid aan informatie structureert en ordent

Module 2

Verkennen en verbeelden van toekomsten (methodenleer)

Bijeenkomsten van

9.30u - 12.30u

Data worden binnenkort bekend gemaakt 

Naast de bijeenkomsten werk je ca. 5-6 uur per week aan opdrachten

Welke verschillende methoden toekomstverkenning zijn er? Welke kun je in je werkomgeving inzetten? Hoe ontwikkel je toekomstscenario's? Kortom: hoe kun je in je werkomgeving samen gestructureerd toekomsten onderzoeken, observeren en bediscussiëren?

Je leert werken met modellen en tools om gestructureerd en onderbouwd toekomstonderzoek uit te voeren in organisaties. Daarnaast leer je hoe jij je werkomgeving prikkelt om na te denken over gewenste, maar ook over ongewenste toekomsten.

 

Aan het einde van deze module:

 • weet je hoe structuur aanbrengt in toekomstonderzoek

 • ken je verschillende onderzoeksmethoden

 • heb je de tools in handen om toekomstscenario's te ontwikkelen 

 • ben je in staat kritisch te reflecteren op trends

 • beschik je over prikkelende discussiestarters met betrekking tot de toekomst

Module 3
Toepassen in organisaties

Bijeenkomsten van

9.30u - 12.30u op:

Data worden binnenkort bekend gemaakt 

Naast de bijeenkomsten werk je ca. 5-6 uur per week aan opdrachten

Hoe presenteer je prikkelende toekomstbeelden in je organisatie? Hoe stel je de status quo op een constructieve manier ter discussie? Hoe zet je collega's of samenwerkingspartners niet alleen aan het denken, maar ook aan tot actie?

 

In deze module leer je hoe de juiste netwerken activeert om toekomstdenken te implementeren.

Je ontwikkelt je tot een serieuze gesprekspartner​ op het gebied van toekomstvraagstukken.

Aan het einde van deze module:

 • ​kun je een inspirerend en onderbouwd toekomstbeeld in je werkomgeving presenteren

 • heb je je netwerken en beïnvloedingsmogelijkheden in kaart gebracht

 • ben je in staat om organisatiestrategie en toekomstoriëntatie te integreren

 • ben je een serieuze gesprekspartner op het snijvlak van toekomstoriëntatie en organisatieontwikkeling

 • ben je een inspirerend netwerk rijker

Onze werkijze

kleine groepen

persoonlijke aandacht

 

inbreng eigen praktijkcases

interactief en energiek

We starten met een 1-op-1 kennismaking waarin we elkaars verwachtingen afstemmen. Zo onderzoeken we gezamenlijk of dit programma past bij jouw leerwensen.

Onze aanpak richt zich op effectief, ervaringsgericht leren en experimenteren. Dit vraagt om een goede voorbereiding van de geplande sessies. Vooraf aan een bijeenkomst heb je al kennisgenomen van de theorie door het bekijken van korte webinars. Bovendien ontvang je altijd een worksheet met opdracht ter voorbereiding op de bijeenkomst. De bijeenkomsten richten zich op reflectie, verdieping, uitwisseling en inspiratie. 

Indien gewenst, plannen we tussendoor persoonlijke begeleiding in. 

bottom of page