changing

world

Veranderingen op wereldniveau, zogenaamde macro-trends, zijn als organisatie of individu niet of nauwelijks te beïnvloeden. Denk aan klimaatverandering, een pandemie of de groeiende ongelijkheid. Maar je moet je er wel bewust van zijn, zodat je weet hoe je kunt bijdragen aan een positieve verandering. 

changing

people

Menselijke basisbehoeften veranderen nauwelijks. Maar onder invloed van macro-trends verandert de manier waarop we deze behoeften invullen. Dit leidt tot waardeverschuivingen: we gaan andere of nieuwe waarden belangrijk vinden. Als consument, werknemer of burger. Door deze te begrijpen, wordt duidelijk hoe je als organisatie relevant kunt blijven. 

changing

organization

Onder invloed van macro-trends en waardeverschuivingen veranderen organisaties. Om relevant te blijven, moet een organisatie in staat zijn om mee te bewegen én zich te onderscheiden. Je moet dus wendbaar zijn, maar ook vasthouden aan je missie en kernwaarden (het DNA). 

opmerken en duiden
van verandering
verkennen van de toekomst
synchroniseren met de organisatie
Verankeren van mindshift methode in de organisatie

Onze aanpak volgens de mindshift methode

Changing

world

Veranderingen op wereldniveau, ofwel macro-trends, zijn als organisatie of individu niet of nauwelijks te beïnvloeden. Denk aan klimaatverandering, een pandemie of de groeiende ongelijkheid. Maar je moet je er wel bewust van zijn, zodat je weet hoe je kunt bijdragen aan een positieve verandering. 

Changing

people

Menselijke basisbehoeften veranderen nauwelijks, maar onder invloed van macro-trends verandert de manier waarop we deze behoeften invullen. Dit leidt tot waardeverschuivingen: consumenten, medewerkers of burgers gaan andere waarden belangrijk vinden. Door deze te begrijpen, wordt duidelijk hoe je relevant blijft als organisatie.

Changing

organizations

Onder invloed van macro-trends en waardeverschuivingen veranderen organisaties. Om relevant te blijven, moet een organisatie in staat zijn om mee te bewegen én zich te onderscheiden. Je moet dus wendbaar zijn, maar ook vasthouden aan de missie en kernwaarden (het DNA). 

opmerken en duiden
van verandering
Door de tijdsgeest te doorgronden worden zwakke signalen van verandering zichtbaar. Een tijdgeestanalyse draagt bij aan het begrijpen en duiden van veranderingen.  
verkennen van de toekomst
Je kunt je op de toekomst voorbereiden door het maken van toekomstscenario's. Dit levert nieuwe, soms radicale perspectieven op en daarmee waardevolle gespreksstof, ideeën en kansen.
synchroniseren met de organisatie
Onderzoek en analyse worden omgezet in actie! Kansen en scenario's worden vertaald naar toegevoegde waarde voor de organisatie. Ook wordt een interne voedingsbodem gecreëerd om verandering en vooruitgang te realiseren.
verankeren van de mindshift methode
We zorgen ervoor dat de organisatie zelf over goed opgeleide Mindshifters beschikt. Zij beschikken over tools en tijd om gedegen tijdsgeest- en toekomstonderzoek uit te voeren. Maar ook over een effectief netwerk binnen de organisatie waar ze urgentie en een voedingsbodem voor vooruitgang creëren.  Zo zijn ze de stuwende kracht achter de toekomstfitheid van een organisatie.

Nieuwsgierig?

We bieden geen kant en klare pakketten, maar luisteren eerst naar waar je als organisatie écht behoefte aan hebt. Bovendien kijken we naar welke bruikbare kennis, tools en structuren al aanwezig zijn. Hier passen wij onze dienstverlening op aan. We zijn ook nieuwsgierig naar jou en maken graag kennis.

©MindBoosters | info@mindboosters.nl