top of page

Onze overtuiging

Toekomstoriëntatie verdient een vaste plek in een organisatie. Het is een continu proces van opmerkzaamheid en ideevorming op alle organisatieniveaus.  Hierdoor krijg je inzicht in de veranderende behoeften in de maatschappij. Wij geloven dat dit essentieel is voor het runnen van een succesvol bedrijf. Het stelt je in staat om je toegevoegde waarde continue scherp te stellen, waardoor je relevant blijft als organisatie en als medewerker. Kortom: je verbetert de reactiesnelheid op de toekomst. 

 

Onze aanpak is gebaseerd op vier overtuigingen:

De toekomst maak je samen

Toekomstoriëntatie maakt weer- en wendbaar

Wij geloven dat toekomstoriëntatie continu moet plaatsvinden op meerdere plekken in de organisatie. Zo ontstaan niet alleen betrokkenheid en samenwerking, maar ook meerdere perspectieven. De toekomst voorspellen is onmogelijk, maar samen gestructureerd onderzoeken, observeren en discussiëren is wél mogelijk. En bovendien heel motiverend.

Mensen die in staat worden gesteld om na te denken over de toekomst, haar te begrijpen en vorm te geven, kunnen beter met verandering en onzekerheid omgaan. Hierdoor worden mens en organisatie weerbaar en wendbaar. Het bespreekbaar en tastbaar maken van toekomsten helpt bovendien bij het maken van keuzes op alle organisatieniveaus. 

Het DNA bepaalt je koers

Je kunt het zelf

Klakkeloos trends volgen vinden wij een slecht idee. Wij zijn ervan overtuigd dat je een trend eerst moet begrijpen, voordat je deze gaat toepassen. Als je trends kunt duiden, kun je op zoek naar matches met de ambities op persoonlijk level of op organisatieniveau. Zo behoud je eigenheid en bied je waarde in een complexe en snel veranderende wereld. Simpelweg omdat je er op tijd bij bent. 

Inspiratie van buiten is leuk en noodzakelijk  entertainment, maar de echte verandering vindt van binnenuit plaats. Een organisatie beschikt doorgaans over getalenteerde professionals en tools die het proces van toekomstoriëntatie kunnen ondersteunen. Wij leren hoe je dit aanpakt en verankert en staan daarin tijdelijk naast de organisatie. Het ultieme doel? Onszelf overbodig maken!

bottom of page