top of page

Onze privacyverklaring

MindBoosters kan persoonsgegevens over u verwerken. Doordat u:

  • gebruik maakt van de diensten van MindBoosters;

  • en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- en/of aanmeldformulier op de website aan MindBoosters verstrekt;

  • en/of omdat u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties van MindBoosters.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contact en/of aanmeldformulier verwerkt:

1.    Uw naam

2.    Uw mailadres

3.    Indien van toepassing: uw bedrijfsnaam

 

De volgende persoonsgegevens worden bij aanmelding voor de e-mail notificaties verwerkt:

1.    Uw naam

2.    Uw mailadres

3.     Indien van toepassing: uw bedrijfsnaam

 

Waarom heeft MindBoosters deze gegevens van u nodig?

MindBoosters verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan MindBoosters uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

MindBoosters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld? 

MindBoosters verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek 

MindBoosters gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar MindBoosters. MindBoosters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging 

MindBoosters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

bottom of page