ONZE OVERTUIGING

Zo werken we met je samen:

we begeleiden het proces van toekomstverkenning in jouw organisatie

we verankeren toekomstverkenning in jouw organisatie 

we ontwikkelen je tot Mindbooster, zodat je altijd over een 'future mindset' beschikt 

Future BoostCamp

Dit intensieve programma stelt je in staat om in korte tijd prioriteiten te stellen ten aanzien van de visie of strategische richting van je organisatie. We geven inzicht in de veranderende tijdgeest en ondersteunen bij het verkennen van toekomstscenario's. Vervolgens begeleiden we in het maken van heldere strategische keuzes op het gebied van processen, klantfocus en/of organisatieontwikkeling passend bij het DNA van de organisatie.

charlotte-coneybeer-L9VXW4A9QZM-unsplash
isiah-gibson-sFrkWv4ACJg-unsplash.jpg
jon-tyson-82ZEOTntP8g-unsplash.jpg

kort & intensief

patronen van verandering

heldere keuzes

MindBoost Campus

We stellen de organisatie zélf in staat om voortijdig op de toekomst te reagerenDat doen we door een team van MindBoosters op te leiden voor de organisatie. Zij beschikken over tijd, tools, netwerken en mandaat om doorlopend gedegen tijdgeest- en toekomstonderzoek uit te voeren. Bovendien zijn ze in staat anderen op te leiden. Hiermee zijn de stuwende kracht achter de toekomstfitheid van een organisatie.

markus-spiske-wFsbpYoGjOI-unsplash.jpg
markus-spiske-7G11QQNpNh4-unsplash.jpg
soulsana-V5DBwOOv0bo-unsplash.jpg

transformerend

maatwerk

altijd toekomstfit

MindBoost Academy

Je kunt de MindBoost methode ook individueel doorlopen in ons open programma. In drie modules ontwikkel jij je tot MindBoosterJe ontwikkelt een verkennende blik óp de toekomst en gelijktijdig werk je aan skills die relevant zijn ín de toekomst. Je leert hoe je vroege signalen van verandering opmerkt en hoe je toekomstscenario's ontwikkelt. Maar ook hoe je dit overtuigend presenteert en implementeert in je werkomgeving. Na drie modules ben je een serieuze gesprekspartner op het snijvlak van toekomstoriëntatie en organisatieontwikkeling. Naast on- en offline sessies, is er ruimte voor individuele begeleiding.

 

Het open programma gaat van start op 29 januari 2021.

rashtravardhan-kataria-m-D_PAxLcTo-unspl
curtis-macnewton-HHdP7zZzb10-unsplash.jp
Communication Tower

persoonlijke ontwikkeling

andere mindset,

nieuwe tools

nieuwe netwerken

 
 
 

©MindBoosters | info@mindboosters.nl