top of page

Werk aan een toekomstfitte organisatie

Een toekomstfitte organisatie ziet tijdig signalen van verandering door regelmatig vanuit verschillende perspectieven met open blik naar buiten te kijken. Daardoor ontstaat creativiteit en flexibiliteit om te werken aan een toekomst waarin je als organisatie aantrekkelijk en wendbaar blijft.

 

MindBoosters ondersteunt teams en organisaties op drie manieren:​

TV

Begeleiding bij toekomstvraagstukken

In een maatwerkprogramma stellen we team(s) in staat om invulling te geven aan toekomstvraagstukken op het gebied van:

  • Organisatieontwikkeling

  • Leiderschap

  • HR (strategie)

  • Learning & Development

 

We geven inzicht in de veranderende tijdgeest en ondersteunen bij het verkennen van toekomstscenario's. Vervolgens begeleiden we in het maken van heldere keuzes en desgewenst bij het ontwikkelen van een realistisch actieplan. 

adviesbureau toekomst van werk

Door goed te kijken naar wat er al is, kun je zien wat er komt. We brengen daarom (vroege) signalen van verandering in kaart in een tijdgeestanalyse. Dit draagt bij aan het begrijpen en duiden van (soms tegenstrijdige) veranderingen. Je kijkt hiermee tevens buiten de kaders van het eigen werkveld,

Signalen van verandering

Toekomstverkenning

Je kunt je op de toekomst voorbereiden door het maken van toekomstscenario's. Dit levert nieuwe, soms radicale perspectieven op en daarmee waardevolle gespreksstof, ideeën, kansen en (strategische) richting waarmee in gezamenlijkheid een gewenste toekomst wordt bepaald.

Gewenste toekomst

Organisatieontwikkeling

In de laatste fase ondersteunen we in het ontwerpen van een uitdagende én reële route naar de  toekomst. We kijken waar de gewenste toekomst afwijkt van de huidige situatie (gap-analyse) en inventariseren wat de gewenste toekomst in de weg staat (reality checks). Op basis hiervan ontwikkelen we in gezamenlijkheid een realistisch actieplan met een haalbaar tijdspad. 

Realistisch actieplan

FM

Ontwikkeling van een Future mindset

We stellen de organisatie zélf in staat om voortijdig op de toekomst te reageren Dat doen we door het ontwikkelen van een future mindset bij professionals. Tijdens een maatwerkprogramma ontwikkelen deelnemers vaardigheden, tools en netwerken om:

  • te kunnen reflecteren op trends;

  • gewenste en ongewenste toekomsten bespreekbaar en tastbaar te maken; 

  • het toekomstbewustzijn in de organisatie te verhogen;

  • vernieuwing te stimuleren.

Hiermee worden de deelnemers de stuwende kracht achter de toekomstfitheid van een organisatie. 

 

We beschikken over een uitgebreide toolkit aan prikkelende interventies én jarenlange ervaring met organisatieontwikkeling. Onze programma's zijn altijd maatwerk en zeer geschikt als onderdeel van een leiderschapsprogramma, traineeship of een talent development programma.

soulsana-V5DBwOOv0bo-unsplash.jpg

Toekomstverkenning krijgt een vaste plek in de organisatie. Professionals werken in meerdere netwerken waar ze urgentie en een voedingsbodem voor vooruitgang en vernieuwing creëren.  

Transformerend

markus-spiske-wFsbpYoGjOI-unsplash.jpg

Het ontwikkelprogramma is altijd maatwerk. We bieden geen kant en klare pakketten, maar kijken altijd naar de doelgroep én naar de reeds aanwezige kennis, tools en structuren.

Maatwerk

leohoho-kXYExBLuZ9Q-unsplash.jpg

Professionals met een future mindset zijn in staat om de toegevoegde waarde van een organisatie aan te scherpen. Zo blijf je relevant voor je klanten, medewerkers en de maatschappij en verbeter je de reactiesnelheid op de toekomst. 

Altijd toekomstfit

Profielen van de toekomst

Stel je eens voor dat medewerkers zijn voorbereid op de toekomst van werk. Dat voor hen duidelijk is welke ontwikkelingen ze kunnen verwachten en dat ze weten hoe ze zich hier op kunnen voorbereiden. Dat ze veranderen als een vanzelfsprekendheid zien. Sterker nog: ze treden met vertrouwen en positieve energie de toekomst tegemoet.

Wij noemen dit toekomstbehendigheid. Om dit in de praktijk te realiseren, begeleiden wij organisaties bij het ontwikkelen van profielen van de toekomst. Dit levert niet alleen een visueel en gedragen toekomstbeeld op, maar ook een gap-analyse waarin het verschil tussen nu en straks wordt geconcretiseerd. Kortom: Het vormt daarmee een solide basis voor het beleid ten aanzien van leren en ontwikkelen.

e59207d99b87965626a0a7a0ad323a52.jpg

We brengen signalen van verandering in kaart die van invloed zijn op de functies. Samen met medewerkers ontwerpen we vervolgens richtinggevende toekomstbeelden die zijn uitgewerkt tot op competentieniveau.

Toekomstbeelden

morning-brew-uaDiEUAPOdw-unsplash.jpg

We concretiseren de omvang van de benodigde verandering in een visuele gap analyse. Op team- én competentieniveau wordt inzichtelijk waar de zwaartepunten in de opleidingsplannen moeten liggen.    

Gap-analyse

Toekomst.png

We werken tijdens het proces al aan een toekomstgerichte ‘mindset’ van professionals en geven hiermee een impuls aan organisatieontwikkeling. Bovendien vormen de strategische pijlers en kernwaarden van de organisatie altijd het uitgangspunt, waardoor er een duidelijke koppeling is met organisatiestrategie.

Organisatieontwikkeling

FP
bottom of page