top of page

Voorbereiden op de toekomst in drie stappen.

Hoe doe je dat?

1. Kijk naar vroege signalen van verandering 

Wees een trendwatcher. Door goed te kijken naar wat er al is, kun je zien wat er komt.

Changing world

Veranderingen op wereldniveau die zich over een langere tijd ontwikkelen noemen we megatrends. Denk aan digitalisering of vergrijzing. Deze zijn als organisatie of individu amper te beïnvloeden. Je kunt ze wel identificeren en erop inspelen.

Toekomstverkenning

Changing people

Menselijke basisbehoeften veranderen nauwelijks, maar de manier waarop we deze invullen verandert wel degelijk onder invloed van de tijdgeest. Dit leidt tot waardenverschuivingen: consumenten, medewerkers, studenten en burgers gaan andere waarden belangrijk vinden. 

Adviesbureau toekomst van werk

Changing organizations

Onder invloed van megatrends en waardenverschuivingen veranderen organisaties. Er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe functies, overtuigingen, businessmodellen, werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden om in spelen op de behoeftes van medewerkers, klanten of burgers. 

Future skills

2. Stel de vraag: welke verandering zou je willen zien?

Geeft zelf richting door de gewenste toekomst(en) te verkennen.

De waarschijnlijke toekomst is vaak gebaseerd op (geëxtrapoleerde) data uit het verleden. Dit geeft een verkokerd beeld. Door het aanspreken van verbeeldingskracht, creativiteit en nieuwsgierigheid ontstaan nieuwe perspectieven en scenario's ten aanzien van een toekomstvraagstuk. Dat schept ruimte om (de) wenselijke toekomst(en) vorm te geven. 

Future skills

3. Synchroniseer de toekomst met de realiteit

Van dromen naar doen. Ontwerp een uitdagende én reële route naar de optimale toekomst.

In deze stap doen we er een scheutje realiteitszin bij. Hierin gaan we op zoek naar de optimale toekomst. Waar wijkt de gewenste toekomst af van de huidige (gap-analyse)? Wat staat de gewenste toekomst in de weg? Welke obstakels kun je uit de weg ruimen? En met welke zul je moeten dealen (reality checks)? En tenslotte: wat is een haalbaar tijdspad?

Trendwatcher
bottom of page