top of page

Werk aan een toekomstfitte organisatie

Een toekomstfitte organisatie ziet tijdig signalen van verandering door regelmatig vanuit verschillende perspectieven met open blik naar buiten te kijken. Daardoor ontstaat creativiteit en flexibiliteit om te werken aan een toekomst waarin je als organisatie aantrekkelijk en wendbaar blijft.

 

MindBoosters ondersteunt teams en organisaties op twee manieren:​

T&S

Begeleiding bij toekomstvraagstukken

In een maatwerkprogramma stellen we team(s) in staat om invulling te geven aan toekomstvraagstukken op het gebied van:

  • Organisatieontwikkeling

  • Leiderschap

  • HR (strategie)

  • Learning & Development

 

We geven inzicht in de veranderende tijdgeest en ondersteunen bij het verkennen van toekomstscenario's. Vervolgens begeleiden we in het maken van heldere keuzes en desgewenst bij het ontwikkelen van een realistisch actieplan. 

adviesbureau toekomst van werk

Door goed te kijken naar wat er al is, kun je zien wat er komt. We brengen daarom (vroege) signalen van verandering in kaart in een tijdgeestanalyse. Dit draagt bij aan het begrijpen en duiden van (soms tegenstrijdige) veranderingen. Je kijkt hiermee tevens buiten de kaders van het eigen werkveld,

Signalen van verandering

Toekomstverkenning

Je kunt je op de toekomst voorbereiden door het maken van toekomstscenario's. Dit levert nieuwe, soms radicale perspectieven op en daarmee waardevolle gespreksstof, ideeën, kansen en (strategische) richting waarmee in gezamenlijkheid een gewenste toekomst wordt bepaald.

Gewenste toekomst

Organisatieontwikkeling

In de laatste fase ondersteunen we in het ontwerpen van een uitdagende én reële route naar de  toekomst. We kijken waar de gewenste toekomst afwijkt van de huidige situatie (gap-analyse) en inventariseren wat de gewenste toekomst in de weg staat (reality checks). Op basis hiervan ontwikkelen we in gezamenlijkheid een realistisch actieplan met een haalbaar tijdspad. 

Realistisch actieplan

T&T

Ontwikkeling van een Future mindset

We stellen de organisatie zélf in staat om voortijdig op de toekomst te reageren Dat doen we door het ontwikkelen van een future mindset bij professionals. Tijdens een maatwerkprogramma ontwikkelen ze vaardigheden, tools en netwerken om:

  • te kunnen reflecteren op trends;

  • gewenste en ongewenste toekomsten bespreekbaar en tastbaar te maken; 

  • het toekomstbewustzijn in de organisatie te verhogen;

  • vernieuwing te stimuleren.

Hiermee zijn de stuwende kracht achter de toekomstfitheid van een organisatie. 

 

We beschikken over een uitgebreide toolkit aan prikkelende interventies én jarenlange ervaring met organisatieontwikkeling. Onze programma's zijn altijd maatwerk en zeer geschikt als onderdeel van een leiderschapsprogramma, traineeship of een talent development programma.

soulsana-V5DBwOOv0bo-unsplash.jpg

Toekomstverkenning krijgt een vaste plek in de organisatie. Professionals werken in meerdere netwerken waar ze urgentie en een voedingsbodem voor vooruitgang en vernieuwing creëren.  

Transformerend

markus-spiske-wFsbpYoGjOI-unsplash.jpg

Het ontwikkelprogramma is altijd maatwerk. We bieden geen kant en klare pakketten, maar kijken altijd naar de doelgroep én naar de reeds aanwezige kennis, tools en structuren.

Maatwerk

markus-spiske-7G11QQNpNh4-unsplash.jpg

Professionals met een future mindset zijn in staat om de toegevoegde waarde van een organisatie aan te scherpen. Zo blijf je relevant voor je klanten, medewerkers en de maatschappij en verbeter je de reactiesnelheid op de toekomst. 

Altijd toekomstfit

bottom of page